Press "Enter" to skip to content

Zastosowanie w rolnictwie elektryzatorów sieciowych

Przemek 0

W gospodarstwach rolniczych zajmujących się przede wszystkim hodowlą zwierząt, stosowane są specjalne urządzenia podłączane do ogrodzenia nazywane pastuchami elektrycznymi. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tych urządzeń dostosowanych do gatunków zwierząt i gospodarstw.

Funkcjonalne elektryzatory sieciowe 

elektryzator sieciowyProfesjonalne urządzenie  posiadają własną nazwę i figurują w sklepach jako elektryzator sieciowy, którego najważniejszym parametrem jest energia rozładowania podawana w dżulach. Wybór elektryzatora jest uwarunkowany rodzajem jego zasilania, długością ogrodzenia, rodzajem terenu, a także gatunkiem i rasą zwierząt do pilnowania. Przede wszystkim wykorzystywane są elektryzatory sieciowe oraz zasilane z bakterii lub uniwersalne. Elektryzatory mogą również chronić gospodarstwo lub plony przed przedostawaniem się dzikich zwierząt, takich jak dziki. Podłączone do ogrodzenia chronią przed dostawaniem się dzikich zwierząt do domostw i na posesję, a przede wszystkim skutkami ich żerowania na terenie pola, łąki, sadu i ogrodu. Urządzenia są bezpieczne dla zwierząt, a odpowiednio dobrane parametry umożliwiają ich skuteczne użytkowanie. Impuls wytwarzany przez elektryzator w zetknięciu z linią ogrodzenia skutecznie odstrasza zwierzęta. Wszystkie dostępne elektryzatory na rynku polskim posiadają certyfikaty i atesty umożliwiające bezpieczne i sprawne użytkowanie. Ceny urządzeń oscylują od 500 zł wzwyż i uzależnione są od przeznaczenia i parametrów.

Urządzenia mierzą warunki panujące na ogrodzeniu i dopasowują energię dostępną dla zwierzęcia, aby nigdy nie przekroczyła granicy normy. Prawidłowa instalacja ogrodzenia pozwala na dostosowanie impulsu elektrycznego bez względu na pogodę i poziom roślinności. Elektryzatory sieciowe w skuteczny sposób odstraszają zwierzęta dzikie i zapobiegają przedostawaniu się trzody poza teren pastwiska.