Press "Enter" to skip to content

Zalety stosowania nowoczesnych systemów sygnalizacji pożaru

Renata Arciszewska 0

Stosowanie systemów sygnalizacji pożaru ma wiele zalet – szczególnie jeśli chodzi o systemy analogowe, czyli te najbardziej nowoczesne. Takie systemy charakteryzują się przede wszystkim możliwością programowania zmiennych wartości progowych.

Jaki rodzaj sygnalizacji przeciwpożarowej wybrać?

SSPChodzi o progi zadziałania sensorów. Sensor nie zadziała, jeśli wartość będzie poniżej wartości progowej, a zadziała, jeśli będzie powyżej. Wiadomo, że im bardziej przekroczone normy, tym silniejszy będzie alarm dźwiękowy. Cały system jest niewrażliwy na starzenie się czujników. Dzięki temu system działa naprawdę długo i rzadko zdarzają się jakiekolwiek problemy z systemem, centralą. Jeśli już się zdarzą, najczęściej można naprawić je zdalnie i tym zajmują się firmy, które projektują i sprzedają takie systemy. System analizuje nie tylko odczyty jednego sensora, ale też bada sąsiednie czujniki i w ten sposób w centrali można podjąć decyzję o tym, czy włączy się alarm przeciwpożarowy. Co więcej, system analogowy jest tak zaawansowany, że jest w stanie zapamiętać odczyty pracy sensorów i korzystać z nich później – porównywać wszystkie wartości. Testowanie pracy systemu można wykonać zdalnie. System sam się kalibruje, a oprócz tego jest w stanie wyłączyć z poziomu centralki poszczególne sensory, jeśli nie są już potrzebne. Systemy sygnalizacji pożaru – zwłaszcza te analogowe, charakteryzują się naprawdę dużą czułością. Tutaj fałszywe alarmy nie pojawiają się praktycznie wcale, bo system jest niewrażliwy na fałszywe alarmy. W budynku, w którym znajdują się takie czujniki, nie można palić.

Dym papierosowy ulatnia się ku górze i będzie odczytywany przez sensory jako zagrożenie (dym pożarowy). Dlatego w pomieszczeniach dla palaczy nie stosuje się sensorów, które badają natężenie dymu w powietrzu. Chyba, że są odpowiednio skalibrowane.

Więcej znajdziesz na http://www.firetec.pl