Press "Enter" to skip to content

Usuwanie zanieczyszczeń z biogazu

Renata Arciszewska 0

Biogaz zaraz po przejściu procesu fermentacyjnego jest bardzo zanieczyszczony związkami chemicznymi z którymi nie może zostać dopuszczony do użytku. Kluczowe jest więc oczyszczenie go zaraz po wyprodukowaniu, żeby zanieczyszczony biogaz nie przedostawał się dalej. Oprócz zanieczyszczeń chemicznych istnieją także takie elementami stałymi, czy chociażby pianą.

Eliminowanie siarkowodoru z biogazu

oczyszczanie biogazu z siarkowodoruGłównym zanieczyszczeniem biogazu zaraz po procesie fermentacyjnym jest siarkowodór, który jest toksyczny dla organizmów żywych. Ten związek chemiczny występuje naturalnie w naszych organizmach w bardzo małej ilości, odpowiedzialny jest za spowalnianie metabolizmu komórkowego. Jednak w tym miejscu występuje on w ilościach minimalnych. Siarkowodór z zewnątrz naszego organizmu wchłaniany jest przez płuca, oraz częściowo przez skórę. Powoduje on ciężkie niedotlenienie wiążąc hemoglobinę, a tym samym poważnie zaburzając transport tlenu w organizmie ludzkim. Dodatkowo działa on toksycznie na komórki nerwowe uszkadzając je. Stan zatrucia siarkowodorem przypomina stan zatrucia cyjanowodorem, w wypadku dużej ilości tego gazu następuje nagłe zatrzymanie oddechu i utrata przytomności. Zwykle śmierć jest nieunikniona i następuje w ciągu kilku minut. Jako, że ten gaz jest tak niezwykle niebezpieczny dla organizmów żywych i jeszcze przy tym jest łatwopalny, niezwykle ważne jest oczyszczanie biogazu z siarkowodoru by zapobiec ewentualnym zatruciom, do których może bardzo łatwo dojść.

Biogaz jako paliwo odnawialne wydaje się być dość pożytecznym surowcem, jednak wiąże się z nim dość poważne ryzyko. Jeśli nie jest odpowiednio przerobiony może być on nawet śmiertelny. Kluczowe jest usunięcie głównego niechcianego produktu procesu fermentacyjnego jakim jest siarkowodór, który powstaje w dość znaczących ilościach.