Press "Enter" to skip to content

Sposoby pozyskiwania energii cieplnej

Zosia Moszka 0

Na rynku powstaje obecnie wiele nowoczesnych budynków. Zgodnie z wymogami prawnymi oraz obowiązującymi przepisami muszą być one wyposażone w odpowiednie rozwiązania techniczne, które zapewnią niskie zapotrzebowanie energetyczne obiektu. Jest to związane z koniecznością ochrony środowiska naturalnego, które ulega degradacji w skutek emisji nadmiernej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery.

Jaki płyn zastosować do układu centralnego ogrzewania?

Płyny do instalacji C.O. i pomp ciepłaJest to niezwykle ważne. Żeby to osiągnąć stosowane są nowoczesne urządzenia grzewcze takie jak chociażby kotły na pellet czy pompy ciepła. Zarówno jedne jak i drugie są ekologicznym źródłem energii stosowanym w nowoczesnych budynkach. Warto jednak wspomnieć, że do transmisji ciepła służy w tych układach ciecz robocza. Musi mieć ona odpowiednie właściwości umożliwiające jej zastosowanie w konkretnej aplikacji. Płyny do instalacji C.O. i pomp ciepła to przeważnie glikole, które posiadają pewne charakterystyczne cechy. Przede wszystkim posiadają odpowiednią temperaturę krzepnięcia. Dolne źródło często pracuje w temperaturze bliskiej zera. Potrzebna jest więc ciecz, która nie będzie w niej zamarzać. Właśnie dlatego zamiast wody stosuje się glikol. Kolejną ważną cechą jest odpowiednia lepkość oraz gęstość. W układzie powinny być stosowane ciecze, które mają lepkość i gęstość zbliżoną do wody lub nieznacznie ją przekraczają. Ważne są również właściwości korozyjne.

W układzie funkcjonuje wiele elementów wykonanych z metalu takich jak chociażby parowacz. W związku z tym konieczne jest zastosowanie cieczy, które nie posiadają właściwości korozyjnych. Ostatnim zagadnieniem na które należy zwrócić uwagę są właściwości smarne płynu. Należy stosować taką ciecz, która będzie w stanie na bieżąco smarować pompę obiegową. Zastosowane medium nie powinno być również wybuchowe czy łatwopalne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.