Press "Enter" to skip to content

Reaktory chemiczne mają wiele rozmaitych typów

Antoni Sarnecki 0

W chemii reaktory chemiczne są naczyniami przeznaczonymi do przeprowadzania reakcji chemicznych. Zawierają one substancje (reagenty), które pod wpływem oddziaływania różnorakich czynników zmieniają swoje właściwości. Cały czas podlegają udoskonalaniu dokonywanemu przez inżynierów chemicznych. 

Przykładem reaktora chemicznego jest reaktor emaliowany

reaktory chemiczne i emaliowaneJednym z często stosowanych reaktorów jest reaktor ciśnieniowy. Zagadnieniami związanymi projektowaniem reaktorów chemicznych zajmuje się inżynieria chemiczna. Inżynierowie specjalizujący się w tej dziedzinie projektują reaktory w celu maksymalnego udoskonalania reakcji wykorzystywanych później w licznych procesach przemysłowych. Projektanci starają się zapewnić taki efekt, aby reakcja przebiegła możliwie jak najbardziej sprawnie tak, aby powstał pożądany produkt wyjściowy, zapewniając najwyższą możliwą jakość produktu przy jednoczesnej minimalizacji energii i nakładów koniecznych do przeprowadzenia danego procesu i stworzenia określonego produktu. Do tego właśnie służą reaktory chemiczne i emaliowane.  Istnieją trzy podstawowych modeli służących do oszacowania najważniejszych zmiennych procesowych różnych reaktorów chemicznych. Różne typy reaktorów mogą znajdować zastosowanie jako  reaktory ciągłe lub reaktory okresowe, a także mogą pomieścić jedną lub więcej substancji stałych (odczynników, katalizatora lub obojętnych materiałów), ale mogą mieścić w sobie również odczynniki i produkty w stanie ciekłym.

Najczęściej reaktory pracują w stanie stacjonarnym, ale mogą pracować w stanie przejściowym. Kiedy reaktor zostanie po raz pierwszy uruchomiony (lub też gdy poddano go wcześniej konserwacji), uznaje się, że jest on w stanie przejściowym, w którym zmienne procesowe mogą się różnić wraz z upływem czasu.