Press "Enter" to skip to content

Problem dyskalkulii u dzieci

Karolina 0

Spora ilość uczniów ma problemy w nauce, które są spowodowane różnymi sytuacjami. Często jest to wynik zaniedbań ze strony rodziców, ale bywają też problemy uwarunkowane genetycznie, na które niekoniecznie mamy wpływ. 

Jak rozpoznać dyskalkulię u dziecka? 

dyskalkulia u dzieciW wychowywaniu dzieci najważniejsza jest miłość i edukacja, które są inwestycją w przyszłość. To rodzice są najczęściej pierwszymi osobami, które dostrzegają różne problemy w rozwoju dzieci, gdyż na co dzień z nimi spędzają dużo czasu. Podczas wspólnego odrabiania lekcji, można wyłapać wiele  problemów z jakimi zmaga się dziecko. Choć dyskalkulia u dzieci występuje rzadko, bo zaledwie od trzech do pięciu procent, ale często jest mylona z popularnym lenistwem, czy niskim ilorazem inteligencji. Wbrew pozorom, dyskalkulię bardzo łatwo zdiagnozować, gdyż polega ona na znaczących problemach w nauce podstaw matematyki. Nie chodzi tutaj o kłopot w nauczeniu się tabliczki mnożenia, a o nieumiejętność nazywania liczb i cyfr, czy określania zbiorów podobnych liczb. Należy zaznaczyć, że takie dzieci mają najczęściej przeciętny, lub nawet wysoki iloraz inteligencji. Wady genetyczne odpowiadają za powstanie u dzieci dyskalkulii, która powinna być jak najszybciej rozpoznana, aby można było zacząć skuteczne leczenie. Istnieje rozpoznanych aż sześć rodzajów dyskalkulii, którą dokładnie może rozpoznać jedynie lekarz neurolog. Rozpoznanie choroby odbywa się na podstawie specjalnego testu, który bez problemu może rozwiązać każdy maluch w wieku mniej niż 10 lat. 

Dzieci z dyskalkulią nie potrafią, lub mają duże problemy z zapisywaniem znaków matematycznych, cyfr i liczb ze słuchu oraz mają problemy z podstawowymi działaniami matematycznymi takimi jak dodawanie, czy odejmowanie. Na szczęście istnieją skuteczne metody, na poprawę stanu dziecka.