Press "Enter" to skip to content

Organizacja tras rurociągów

Krystian 0

Współczesne procesy budowy odbywają się przy zastosowaniu sposobów, które nie szkodzą środowisku naturalnemu. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku instalacji kanalizacyjnych. Powinny być one wykonywane w taki sposób, by nie pojawiała się konieczność zamknięcia ruchu drogowego na czas wykonywania wszystkich prac. Istnieją sposoby na ułatwienie każdego z etapu budowy.

Ułatwianie budowy poprzez zastosowanie przewiertów horyzontalnych

przewierty horyzontalne na ŚląskuRegeneracja nawierzchni podczas wykonywania prac kanalizacyjnych często jest kosztowna. Jednak obecnie istnieją sposoby, dzięki którym możliwa jest redukcja wydatków w tym zakresie. Przewierty horyzontalne na Śląsku mają jeszcze wiele innych zalet. Chodzi tutaj między innymi o zwiększenie wydajności pracy oraz zniwelowaniu kosztów, jakie ponosi się na pełną realizację zlecenia. Klasyczne metody odkrywkowe są nie tylko droższe, ale przede wszystkim mniej wydajne. Tym samym wydłuża się czas oddania zakończonych prac. Przewiert horyzontalny rozpoczyna się na powierzchni gruntu. Dokładnie w miejscu, w którym ma znaleźć się instalacja. Czynność przewiercania wykonuje się przy pomocy specjalnie dostosowanej głowicy, która prowadzi w kierunku punktu wyjścia. Cała trasa musi być uprzednio dokładnie zaplanowana w najmniejszym szczególe. W głowicy umieszcza się również sonda, która pełni rolę specjalnego nadajnika. Dzięki niej przewiert jest na bieżąco lokalizowany. Można wówczas stwierdzić, czy prace przebiegają prawidłowo.

Za transportowanie urobku z wykonanego wykopu odpowiedzialna jest płuczka bentonitowa. Ponadto pełni funkcję stabilizatora dla kopanego tunelu oraz chłodzi narzędzie wiercące. Wszelkie przeszkody trafiają w odpowiednie miejsce. W taki sposób cel zostaje osiągnięty bezbłędniei szybko.