Press "Enter" to skip to content

Oczyszczanie wody za pomocą odżelaziaczy i zmiękczaczy

Kaśka Wilczewska 0

Woda pochodzi z różnych ujęć podziemnych. Wiadomo, że taka woda nigdy nie jest krystalicznie czysta. W tej wodzie znajdują się np. duże ilości związków żelaza oraz manganu. Oczywiście mają one postać związków rozpuszczonych w wodzie, z której korzystamy na co dzień.

Usuwanie związków żelaza i manganu z wody, czyli odżelazianie

polecany zmiękczacz i odżelaziacz wodyTakie związki w wodzie pitnej powodują, że nie tylko woda nieprzyjemnie pachnie, ale też inaczej smakuje – ma żelazisty posmak. Przez związki żelaza i manganu wytrąca się w wodzie szlam, który znajduje się w instalacjach. Oprócz tego po praniu ubrań można zauważyć plamy na nich, które też mogą być spowodowane właśnie tym. Przy kontakcie z powietrzem woda przezroczysta zaczyna zamieniać się na mętną i rudawą. To znak, że w wodzie znajdują się duże ilości związków żelaza i manganu. Można jednak temu zapobiec, stosując specjalne urządzenia. Może to być polecany zmiękczacz i odżelaziacz wody – najczęściej jedno urządzenie zajmuje się filtracją na kilku poziomach. Oczywiście może być to samo odżelazianie wody. Celem odżelaziania wody jest sprawienie, by w wodzie znajdowały się znacznie mniejsze ilości żelaza i manganu – takie, które są dopuszczalne na terenie Unii Europejskiej. Odżelaziacz wody jest w stanie usunąć z wody żelazo do 20 mg oraz mangan do 3 mg. Wydajność filtracji zależy oczywiście o tego, jaką wodę zastosujemy, a dokładniej jakie będą jej parametry. Odżelazianie polega na katalitycznym strącaniu związków żelaza i manganu, a następnie ich odfiltrowaniu. Regeneracja następuje automatycznie. Na urządzeniu znajduje się najczęściej kontroler elektroniczny.

Dzięki niemu można kontrolować cały cykl odżelaziania wody. Takie urządzenia jak odżelaziacze i zmiękczacze wody stosowane są w domach, hotelach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, biurach i innych miejscach.