Press "Enter" to skip to content

Ochrona budynków przed wilgocią

Monika Zezik 0

Ciekawy projekt i dobre materiały budowlane to jeszcze nie wszystko, jeśli chce się stworzyć dobry budynek mieszkalny lub dowolny inny. Konieczne jest również odpowiednie zabezpieczenie go przed wpływem czynników zewnętrznych: zimna i wilgoci przy użyciu skutecznych, dobrze dobranych materiałów izolacyjnych.

Hydroizolacje w budynkach są ważne

hydroizolacjeMuszą one zostać dostosowane do miejsca, w którym budynek został postawiony, szczególnie jeśli stoi na odsłoniętym terenie, lub też podłoże sprzyja przeciekaniu wody przez fundamenty. Takie podłoże to materiały słabo przepuszczające wodę, jak glina, teren z wysokim poziomem wód gruntowych, podmokły, narażony na zalewanie, ale też tereny na zboczach. Odpowiednia izolacja i hydroizolacja to kluczowa sprawa bez względu na to, czy budynek ma stanąć w centrum Warszawy czy też na obrzeżach niewielkiej miejscowości. Izolacja budynków musi zostać dobrze zaplanowana na etapie projektowania budynku i szczelnie wykonana. Może się jednak zdarzyć, że z biegiem lat warstwa izolacyjna, zwłaszcza ta niepoprawnie wykonana, zostanie uszkodzona, co szybko zacznie się odbijać również na stanie budynku i poziomie wilgoci wewnątrz. Prowadzi to do pękania ścian, rozwoju grzybów i szkodliwych mikroorganizmów, co jest niekorzystne dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dzieci i alergików. Izolacje fundamentów można jednak naprawiać i, w skrajnych wypadkach, tworzyć od nowa, tak więc każdy budynek da się uratować, działając odpowiednio szybko. Możliwe, że do napraw wystarczy np. iniekcja ciśnieniowa, wówczas nie będzie nawet koniecznie odkrywanie całych fundamentów.

Mimo wszystko, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego nie można się łudzić, że wystarczy średniej jakości izolacja fundamentów. Należy pamiętać, że budynek powinien przetrwać w dobrym stanie technicznym przez wiele lat, a jedną z podstaw do tego jest jego skuteczna izolacja.

Więcej w temacie można znaleźć na stronie internetowej firmy Leniart Hydroizolacje z Warszawy, ul. Rumiankowa 9/1