Press "Enter" to skip to content

Instalacja trwałego wkładu kominowego

Ola Bednarz 0

W celu odprowadzania spalin z kotłów opalanych olejem lub gazem stosuje się wkład kominowy kwasoodporny. Można wyróżnić trzy rodzaje tych urządzeń: wkłady kominowe kwasoodporne jednościenne, owalne, oraz wkłady izolowane dwuścienne.

Wkład kominowy ma odcinki

wkład kominowyPopularne kominy murowane po pewny okresie eksploatacji z reguły wymagają remontu. Remont taki może po prostu oznaczać zamontowanie wkładu kominowego. Trwały wkład kominowy jest wprowadzany od góry, poprzez montowanie kolejnych odcinków składających się na rury kominowe. Przed przystąpieniem do instalacji wnętrze kanału kominowego powinno być oczyszczone z wszelkich osadów. Komin powinien zostać najpierw rozkuty, aby w miejscu podłączenia kotła można było wprowadzić trójnik wraz z wyczystkami oraz odprowadzenie skroplin. W przypadku, gdy remont komina powiązany jest z koniecznością dostosowania go do współpracy z kotłem grzewczym (np. kotłem gazowym), zaś kocioł posiada zamkniętą komorę spalania, wtedy istniejący już przewód kominowy może z powodzeniem znaleźć zastosowanie jako instalacja służąca do odprowadzania powietrza zewnętrznego. Konstrukcja tych kotłów pozwala im bowiem na współpracę z rurami powietrzno– spalinowymi). W przypadku, gdy zdecydujemy się na tego typu rozwiązanie wystarczające jest wstawienie wkładu jednościennego, oraz instalacja specjalnej, umożliwiającej odprowadzanie spalin oraz wlot powietrza, nasady na wylocie komina.

Komin i kocioł łączymy wówczas za pomocą rury powietrzno – spalinowej, przy czym konieczne jest połączenie przewodu spalinowego z wkładem kominowym.